Prøv for 0 kr.

Juridisk information

Kære læser

De informationer, du finder på denne hjemmesiden bliver løbende gennemgået og kontrolleret. Informationerne er derfor så vidt vi ved alle korrekte. På trods af disse forholdsregler kan vi dog ikke udelukke, at enkelte fejl kan forekomme. Bonnier Publications International og Wype.dk påtager sig intet ansvar for eventuelle gener eller skader, som måtte opstå i forbindelse med den enkelte læsers brug af informationer, som er tilvejebragt her på hjemmesiden.

Eksterne links

Vi gør opmærksom på, at Wype.dk indeholder links til sider, som ikke drives af Bonnier Publications International AS, og som vi derfor ikke kan påtage os noget ansvar for indholdet af.

Ophavsret

Med mindre andet er angivet har Wype copyright på alt materiale på denne hjemmeside. Materialet må ikke anvendes i erhvervsøjemed uden tilladelse. Materiale fra hjemmesiden må kun citeres med tydelig kildeangivelse. Erhvervsmæssig brug af materialet kræver godkendelse af:

Bonnier Publications / Wype
Strandboulevarden 130
2100 København Ø

Med venlig hilsen
Wype / Bonnier Publications International AS